Stavitelství 2A - KME/STA2

Garant

Cíle předmětu

V návaznosti na předmět SA1 je student v rámci předmětu SA2 seznámen s dalšími konstrukčními prvky stavebního objektu (schodiště, příčky, obvodový plášť, visuté konstrukce)u klasických (zděných ) objektů. Současně budou seznámeni v rámci předmětu s dřevěnými konstrukcemi, dřevostavbami a se základními systémy panelové výstavby.

Harmonogram

1. - 2. týden - Schodiště.
Obsah:
ad. 1.1) - jakou funkci plní konstrukce schodiště v rámci
celého objektu,
ad. 1.2) - požadavky kladené na konstrukci schodiště,
ad. 1.3) - vliv konstrukce schodiště na bezpečnost stavby,
ad. 1.4) - konstrukční systémy schodišť,
ad. 1.5) - zásady pro navrhování konstrukce schodiště.

3. - 4. týden - Příčky
Obsah:
ad. 3.1) - jakou funkci plní konstrukce příček v rámci
celého objektu,
ad. 3.2) - požadavky kladené na konstrukci příček,
ad. 3.3) - vliv konstrukce příček na bezpečnost stavby,
ad. 3.4) - konstrukční systémy příček,
ad. 3.5) - zásady pro navrhování příček .

5. -7. týden - Dřevěné konstrukce.
Obsah:
ad. 5.1) - druhy tesařských vazeb, ,
ad. 5.2) - rovinné dřevěné konstrukce,,
ad. 5.3) - dřevěné konstrukce ze silných profilů,
ad. 5.4) - dřevěné stěny.

8. týden - Obvodový plášť stavebních objektů.
Obsah:
ad. 8.1) - výplňové zdivo,
ad. 8.2) - lehký obvodový plášť,
ad. 8.3) - vystupující a ustupující konstrukce.

9. .týden - Úvod do problematiky montovaných staveb.
ad. 9.1) - co jeto montovaná stavba,
ad. 9.2) - vysvětlení pojmů unifikace a typizace ve stavebnictví,
ad. 9.3) - základní principy platné u montovaných staveb,
ad. 9.4) - požadavky kladené na stavební objekt,
ad. 9.5) - rozdělení staveb podle konstrukčních systémů,
ad. 9.6) - rozdělení staveb podle technologie provádění,
ad. 9.7) - členění stavby,
ad. 9.8) - stanovení významnosti jednotlivých konstrukčních prvků v
rámci stavby jako celku a určení jejich vlivu na bezpečnost
stavby.

10. - 12 . týden - Objekty panelové výstavby.
Obsah:
ad. 10.1) - základní principy platné u panelových objektů,
ad. 10.2) - konstrukční systémy T 02 B, T 03 B,
ad. 10.3) - konstrukční systém T 16,
ad. 10.4) - konstrukční PS 61,
ad. 10.5) - konstrukční T 06 B,
ad. 10.6) - konstrukční systém PS 69,
ad. 10.7) - konstrukční systém PS 69/1, PS 69/2, PS 69/2E.
ad. 10.8) - konstrukční systémy G 40, G 57,
ad. 1 0.9) - konstrukční systém T 07 B, T 08 B,
ad. 10.10) - konstrukční VVU ETA,
ad. 10.11) - konstrukční LARSEN - NIELSEN,
ad. 10.12) - PSO 81.

13. týden - Závěrečné shrnutí učiva II. semestru 
 

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Podmínky zápočtu

  Zpracování semestrální práce (PD částečně podsklepeného přízemního RD s využitím podkroví) na odpovídající úrovni.

  Zkouška

  Aktivní znalost probírané látky a schopnost aplikovat látku na řešení konkrétní úlohy.

  Poznámky:

  Cíle předmětu

  V návaznosti na předmět SA1 je student v rámci předmětu SA2 seznámen s dalšími konstrukčními prvky stavebního objektu (schodiště, příčky, obvodový plášť, visuté konstrukce)u klasických (zděných ) objektů. Současně budou seznámeni v rámci předmětu s dřevěnými konstrukcemi, dřevostavbami a se základními systémy panelové výstavby.

   

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička