Stavitelství 1A - KME/STA1

Garant

Cíle předmětu

Seznámit studenty s jednotlivými konstrukčními prvky hrubé stavy (základy, svislé a vodorovné konstrukce, zastřešení) u klasických zděných konstrukcí. Současně má předmět za cíl seznámit studenty se vzájemnými vazbami mezi jednotlivými konstrukčními prvky a s jejich funkcí v rámci celého objektu.

Harmonogram

1. týden - Úvod.
Obsah:
ad. 1.1) - co je stavební objekt,
ad. 1.2) - požadavky kladené na stavební objekt,
ad. 1.3) - rozdělení stavebních objektů podle účelu,
ad. 1.4) - rozdělení staveb podle konstrukčních systémů,
ad. 1.5) - rozdělení staveb podle technologie provádění,
ad. 1.6) - členění stavby,
ad. 1.7) - stanovení významnosti jednotlivých konstrukčních prvků v rámci stavby jako celku a určení jejich vlivu na bezpečnost stavby.

2. - 3.. týden - Zakládání stavebních objektů.
Obsah:
ad. 2.1) - jakou funkci plní základy v rámci celého objektu,
ad. 2.2) - požadavky kladené na základové konstrukce,
ad. 2.3) - vliv podloží na bezpečnost stavby,
ad. 2.4) - základové konstrukce plošné a hlubinné,
ad. 2.5) - zásady pro navrhování plošných základových konstrukcí,
ad. 2.6) - návrh izolace proti zemní vlhkosti.

4. - 6. týden - Svislé nosné konstrukce.
Obsah:
ad. 4.1) - jakou funkci plní zděné svislé nosné konstrukce v rámci celého objektu,
ad. 4.2) - požadavky kladené na svislé nosné konstrukce,
ad. 4.3) - vliv svislých nosných konstrukcí na bezpečnost stavby,
ad. 4.4) - svislé nosné konstrukce historické (kamenné, smíšené a cihelné zdivo) .
ad. 4.5) - zásady pro navrhování svislé nosné konstrukce.

7. - 9. týden - Vodorovné nosné konstrukce.
Obsah:
ad. 7.1) - jakou funkci plní vodorovné nosné konstrukce v rámci celého objektu,
ad. 7.2) - požadavky kladené na vodorovné nosné konstrukce,
ad. 7.3) - vliv vodorovných nosných konstrukcí na bezpečnost stavby,
ad. 7.4) - vodorovné nosné konstrukce historické (klenby, dřevěné stropní konstrukce),
ad. 7.5) - zásady pro navrhování vodorovných nosných konstrukcí.

10. - 11. týden - Zastřešení objektů - krovy.
Obsah:
ad. 10.1) - jakou funkci plní konstrukce krovu v rámci celého objektu,
ad. 10.2) - požadavky kladené na konstrukci krovu,
ad. 10.3) - vliv konstrukce krovu na bezpečnost stavby,
ad. 10.4) - konstrukční systémy krovů,
ad. 10.5) - zásady pro navrhování konstrukce krovů.

12. týden - Zastřešení objektů - ploché střechy.
Obsah:
ad. 12.1) - jakou funkci plní konstrukce ploché střechy v rámci celého objektu,
ad. 12.2) - požadavky kladené na konstrukci ploché střechy,
ad. 12.3) - vliv konstrukce ploché střechy na bezpečnost stavby,
ad. 12.4) - konstrukční systémy plochých střech,
ad. 12.5) - zásady pro navrhování plochých střech,
ad. 12.6) - terasy,
ad. 12.7) - římsy, arkýře, markýzy.

 

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Podmínky zápočtu

  Zpracování semestrální práce (zjednodušená PD přízemního nepodsklepeného RD) na odpovídající úrovni.

  Zkouška

  Aktivní znalost probírané látky a schopnost aplikovat látku na řešení konkrétní úlohy.

  Poznámky:

  Cíle předmětu

  Seznámit studenty s jednotlivými konstrukčními prvky hrubé stavy (základy, svislé a vodorovné konstrukce, zastřešení) u klasických zděných konstrukcí. Současně má předmět za cíl seznámit studenty se vzájemnými vazbami mezi jednotlivými konstrukčními prvky a s jejich funkcí v rámci celého objektu.
   

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička