Stavební materiály 1 - KME/MA

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Seznámit studenty s důležitými stavebními materiály a výrobky, jejich vlastnostmi ve vztahu k oblastem použití, zkoušením a zabezpečováním jejich jakosti.

Harmonogram

1. týden: Požadavky na stavební dílo a užití matriálů po jejich zabudování v díle, přehled stavebních materiálů, požadavky na stavební materiály,
2. týden: Fyzikální a chemické vlastnosti stavebních materiálů
3. týden: Systém jakosti stavebních materiálů
4. týden: Svislé konstrukce
5. týden: Vodorovné konstrukce
6. týden: Střechy
7. týden: Povrchy /úpravy povrchů/
8. týden: Venkovní plochy a odvodnění
9. týden: Trvanlivost stavebních materiálů
10. týden: ekonomické uplatnění stavebních materiálů
11. týden: Ekologické aspekty použití materiálů
12. týden: Speciální materiály
13. týden: Kontrola kvality na stavbách při realizaci a v průběhu životnosti

 

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání seminární práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost ji aplikovat ve vazbě na hlavní druhy stavebních konstrukcí.

Doporučená literatura

Ke stažení