Stavební geologie - KME/GEO

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními pojmy inženýrské geologie a petrografie.

Harmonogram

1. týden Úvod - základní názvosloví
2. týden Dynamická geologie, narušovací činnost povětrnosti
3. týden Pevninové a horotvorné pohyby
4. týden Petrografie, základní pojmy
5. týden Vznik hornin
6. týden Tektonická geologie
7. týden Tektonické pohyby a poruchy vrstev
8. týden Geologické doby a útvary
9 týden Geologická stavba ČR
10.týden Výkonná geologie
11.týden Geologické mapy, regionální geologie
12.týden Geologický profil
13.týden Kontrola kvalita na stavbách při realizaci a v průběhu životnosti

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Zápočtová písemná práce.

Poznámky:
 

Doporučená literatura