Statika 2 - KME/ST2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Martin Zajíček, Ph.D. Přednáška UF 124 LS Středa 2-4 (08:25-11:00)
Ing. Martin Zajíček, Ph.D. Cvičení UF 124 LS Středa 5-6 (11:10-12:50)

Cíle předmětu

Student se seznámí
- se silovou metodou pro řešení prutových konstrukcí,
- s deformačními metodami pro řešení prutových konstrukcí,
- s teorií 2. řádu u prutových soustav,
-s teorií namáhání pravoúhlých tenkých desek a přibližným řešením deskových rámů.


Harmonogram

Týden Přednáška
1. Přetvoření prostorových staticky určitých prutových konstrukcí: Přetvoření prostorových plnostěnných nosníků, přetvoření prostorových kloubových prutových soustav.
2. Rovinné rámy: rozdělení rámů. Uzavřené rámy, patrové rámy, silová metoda, vliv změny teploty.
3. Řešení rovinných prostorových konstrukcí deformační metodou: výpočtový model, podstata deformační metody, obecná deformační metoda, zjednodušená deformační metoda, styčníková a patrová rovnice, základní tvary patrových rovnic.
4. Postup řešení rovinného rámu zjednodušenou deformační metodou. Symetrické rámové konstrukce. Vliv změny teploty (rovnoměrná, nerovnoměrná změna).
5. Vliv daných přemístění podpor, vliv pružně poddajných připojení prutů.
6. Deformační metoda pro prostorové prutové konstrukce.
7. Rošty a příčně zatížené rovinné rámy: příčně zatížené prutové soustavy, výpočtový model a stupeň sil na přímém prutu, maticový zápis, oboustranně upnutý prut proměnného průřezu, vliv pružně poddajných spojů, sestavení styčníkových rovnic. Využití symetrie konstrukce.
8. Prostorové rámy: výpočtový model, stupeň přetvární neurčitosti, koncové síly a momenty, styčníková rovnice.
9. Maticová forma deformační metody.
10. Přibližné metody a využití počítačů.
11. Teorie 2. řádu - nelineární úlohy stavební mechaniky.
12. Deskové rámy: přibližná řešení deskových rámů konstrukce spojité ve dvou směrech, desko - stěnové konstrukce.
13. Deskové a hřibové stropy, deska podepřená řadami sloupů.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • stanovit stupeň statické a přetvárné neurčitosti prutové rovinné konstrukce nebo roštu
  • sestavit a řešit přetvárné, styčníkové a patrové rovnice pro různé druhy namáhání
  • formulovat obecnou deformační metodu pomocí maticového zápisu
  • řešit polo-nekonečný a nekonečný nosník na Winklerově podkladu pro elementární případy zatížení
  • popsat přibližné řešení pravoúhlých tenkých desek
  • identifikovat a aplikovat okrajové podmínky při řešení prutových konstrukcí, roštů a jednoduchých případů pravoúhlých tenkých desek

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Prokázání znalostí prostřednictvím souhrnné písemné práce a ústní rozpravy.

Poznámky:

Přiřazená čísla zadaní semestrálních prací:

 

Doporučená literatura

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička