Seminář k bakalářské práci - FAV - KME/DBS

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Semestrální projekt je tematicky spojený s bakalářskou prací. Projekt zahrnuje návrh, konstruování a základní pevnostní a tuhostní výpočty řešeného objektu.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na návrh součástí a konstrukcí z hlediska funkce, spolehlivosti a designu. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura