Rekonstrukce staveb M - KME/RSM

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student se seznámí:
- s jednotlivými konstrukčními prvky objektů, konstrukcemi, s technickým a konstrukčním řešením jednotlivých konstrukcí
- s příčinami vzniku poruch u konstrukcí a jejich dopad na konstrukce
- pochopí průmět vzniklé poruchy technického stavu na objekt jako celek
- pochopí rozsah regeneračního zásahu u konstrukce, vč. posouzení regenerovaného konstrukčního prvku.

Přehled látky

1. týden - Základové konstrukce,
2. týden - Základové konstrukce,
3. týden - Svislé nosné konstrukce,
4. týden - Svislé nosné konstrukce,
5. týden - Svislé nosné konstrukce,
6. týden - Vodorovné nosné konstrukce,
7. týden - Vodorovné nosné konstrukce,
8. týden - Vodorovné nosné konstrukce,
9. týden - Konstrukce zastřešení objektů,
10. týden - Konstrukce zastřešení objektů,
11. týden - Konstrukce schodišť konstrukce příček,
12. týden - Dodatečná ochrana stavebního fondu proti zemní vlhkosti.
13. týden - Rekapitulace učiva.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura