Pružnost a pevnost pro elektrotechniku - KME/PPE

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů mechaniky tuhých a poddajných těles, vybavit je znalostmi pro řešení jednoduchých úloh a schopnostmi komunikovat se specialisty při řešení složitých problémů.

Harmonogram

TýdenPřednáškaCvičení
1. Zařazení předmětu, základní pojmy. Síla, moment, silové soustavy. Geometrie hmot a ploch – momenty setrvačnosti.
2. Hmotný bod – uložení, rovnováha, pohyb. Integrální zákony (impulsové věty, věta o změně kinetické energie). Geometrie hmot a ploch – kvadratické momenty.
3. Těleso v rovině – uložení a rovnováha. Pohyb tělesa v rovině – posuvný a rotační pohyb. Silové soustavy, rovnováha a pohyb bodu.
4. Rozklad obecného pohybu. Složení a vytvoření soustav. Statické řešení metodou uvolňování. Rovnováha tělesa v rovině.
5. Prutové soustavy. Vyšetřování pohybu soustav metodou redukce hmot. Pohyb tělesa v rovině. Statické řešení soustav – metoda uvolňování.
6. Základní pojmy elastostatiky. Vlastnosti materiálu, tahová zkouška. Hookův zákon. Řešení prutových soustav. Zadání semestrální práce.
7. Jednoosá, rovinná a prostorová napjatost. Mezní stavy napjatosti, teorie pevnosti. Metoda redukce hmot. Rozběh a doběh soustrojí.
8. Namáhání a deformace přímých prutů. Tah – napětí, dimenzování, deformace. Staticky neurčité úlohy. Jednoosá, rovinná a prostorová napjatost. Teorie pevnosti.
9. Krut prutů kruhového průřezu. Napětí, deformace. Staticky neurčité úlohy. Namáhání tahem.
10. Ohyb přímých prutů. Vnitřní účinky. Napětí, dimenzování. Staticky neurčité úlohy při tahu. Namáhání krutem.
11. Deformace přímých nosníků – diferenciální rovnice průhybové čáry, metoda momentových ploch. Nosník proměnného průřezu. Vnitřní statické účinky při ohybu. Dimenzování.
12. Staticky neurčité nosníky – silová metoda. Kombinované namáhání – ohyb – tah. Deformace přímých nosníků.
13. Kombinované namáhání – tah – krut, ohyb – krut. Staticky neurčité úlohy při ohybu. Zápočet .

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Vypracování a obhájení zápočtové práce.

Zkouška

písemná

Doporučená literatura

Ke stažení