Průmyslová aerodynamika - KME/PAD

Garant

 • Prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:
Vnější a vnitřní aerodynamika, matematické a experimentální modelování v aerodynamice, tekutina a termodynamické vztahy, proudové pole a rovnice dynamiky tekutin, aerodynamická podobnost, matematické modely s různým stupněm zjednodušení, jednorozměrné proudění plynu, mezní vrstva a volné smykové vrstvy, modely turbulence, obtékání těles a profilových mříží, nepřímá úloha, ukázky numerických řešení proudových polí a srovnání s experimenty.

Harmonogram

TýdenPřednáškaCvičení
1. Vnější a vnitřní aerodynamika a jejich význam pro praxi Příklady aplikace průmyslové aerodynamiky
2. Matematické a experimentální modelování v aerodynamice Základní parametry proudicí tekutiny
3. Tekutina a základní termodynamické vztahy Termodynamické vlastnosti tekutin
4. Proudové pole a rovnice dynamiky tekutin Vybraná podobnostní čísla
5. Aerodynamická podobnost a její aplikace Aplikace podobnostních čísel
6. Matematické modely s různým stupněm zjednodušení Příklady vizualizace proudových polí
7. Jednorozměrné proudění ideálního plynu Vztahy izentropického proudění
8. Mezní vrstva, úplavy a volné smykové vrstvy Příklady izentopického proudění
9. Modely turbulence a jejich vlastnosti Laminární mezní vrstva
10. Experimenty a měření v průmyslové aerodynamice Turbulentní mezní vrstva, relaminarizace
11. Šíření malých poruch v tekutině a rázové vlny Kármánova vírová stezka
12. Obtékání tělěs a lopatkových mříží Proudění v Lavalově dýze
13. Nepřímá úloha a optimalizace tvaru těles Rázové vlny ve dvourozměrném proudění

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Podmínky zápočtu

  Aktivní účast na cvičeních a vypracování semestrální práce

  Zkouška

  Ústní zkouška ze dvou otázek

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička