Projektování staveb - KME/PRO

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Cvičení EU 106 ZS Středa 9-10 (14:50-16:30)

Cíle předmětu

Seznámit studenty s procesem projektování.

Harmonogram

Týden Přednáška a cvičení
1. Principy a zásady navrhování staveb- základní činitelé ovlivňující stavební dílo.
2. Závislost prostorů na fyziologii uživatele-člověk jako měřítko, dispozice a prostor.
3. Předpisy o projektování.
4. Metodika projektování.
5. Metody projektování.
6. Základ návrhu.
7. Rozměrová koordinace.
8. Modulace.
9. Koncept.
10. Projednání konceptu a základní požadavky profesních odborníků.
11. Spolupráce se statikem.
12. Spolupráce s profesními odborníky / TZB,pož.bezpečnost,realizace/
13. Výsledná koordinace,vytýkání nesouladů.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Podmínky zápočtu

  semestrální práce

  Zkouška

  zápočet

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička