Projekt S - KME/PRJS

Rozvrhové akce

Harmonogram

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

 

Podmínky zápočtu

Vypracování zprávy o řešení projektu s uvedením získaných výsledků.

Zkouška

Prezentace a obhajoba dosažených výsledků.