Projekt 3 - KME/PRJ3

Garant

Rozvrhové akce

  • Jiří Křen Seminář UC 122, ZS Pátek 12-12 (17:35-18:20)

Cíle předmětu

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Přehled látky

1) Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky
2) Zaměření na řešení jednoduchých problémů diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua
3) Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém z mechaniky
4) Důraz je kladen na samostudium a samostatnou práci studenta

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura