Projekt 2 - KME/SPR

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je samostatné řešení zadaného problému stavební praxe studentem s využitím znalostí získaných studiem.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • vytvořit architektonicky, esteticky, provozně a dispozičně vhodnou a účelnou stavbu.
  • vytvořit technicky účelnou stavbu s odpovídající nosnou konstrukcí
  • navrhnout stavbu s koncepcí techniky prostředí, tj. vhodným řešením instalací a zdrojů energií
  • navrhnout stavbu v rámci platných předpisů, legislativy a norem
  • vytvořit v rámci zadání celkový a co nejvíce komplexní návrh stavby

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička