Příprava a provádění staveb - KME/PPST

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student se obeznámí:
- s teoretickými i praktickými znalostmi v oblasti technologie staveb, přípravy a řízení projektů
- rozšířen bude teoretický základ operační analýzy a matematického modelování realizace staveb s využitím počítačů pro přípravu a řízení projektů realizace i provozu budov.

Přehled látky

1. týden - příprava a řízení projektů
2. týden - příprava a řízení projektů
3. týden - stavebně technologické projektování
4. týden - stavebně technologické projektování
5. týden - speciální technologie
6. týden - speciální technologie
7. týden - právní předpisy při realizaci staveb
8. týden - využití výpočetní techniky při přípravě staveb
9. týden - finanční řízení a investování
10. týden - matematické metody v technologii staveb
11. týden - matematické metody v technologii staveb
12. týden - stavební technologie a jejich vliv na životní prostředí
13. týden - řízení správy, provozu a údržby budov

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura