Požární bezpečnost staveb - KME/PB

Garant

Cíle předmětu

Studenti se seznámí se základními pojmy, normativními předpisy požární bezpečnosti staveb a technologií, s požární technikou. Budou znát navrhování, přípravu a realizaci ochrany staveb, výrobních a nevýrobních technologií.

Harmonogram

1. Historie PO a PBS, právní a normativní úprava PO a PBS - požární kodex
2. Druhy dokumentace PO, výkresy PBS, technická normalizace, zkušebnictví, certifikace
3. Struktura HZS, jednotky PO, SPD (státní požární dohled)
4. Odolnost stavebních konstrukcí
5. Požární bezpečnost staveb nevýrobních, základní pojmy a názvosloví
6. Zatřídění konstrukcí a konstrukčních systémů nevýrobních objektů, stanovení požárního rizika
7. Únikové cesty a zásahové cesty, nástupní plochy pro nevýrobní objekty, odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor pro nevýrobní objekty
8. Budovy pro bydlení a ubytování, občanské stavby
9. Požární bezpečnost staveb výrobních, základní pojmy a názvosloví, stanovení požárního rizika
10. Únikové cesty a zásahové cesty, nástupní plochy pro výrobní objekty, odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor pro výrobní objekty
11. Volné sklady, sklady ve výrobních objektech, garáže, zemědělské objekty další objekty
12. Požární bezpečnost technologií
13. Změny staveb, změny užívání

Náplní cvičení: konkrétní řešení k jednotlivým kapitolám, projekt požární ochrany pro objekt nižší a vyšší občanské vybavenosti a pro výrobní objekt.
 

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • Definovat požární riziko Vymezit požárně nebezpečný prostor Definovat únikové cesty

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička