Počítačová modelování fyzikálních systémů - KME/PMFB

Garant

 • Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Přednášející

Cíle předmětu

Studenti budou seznámeni s rozměrovou analyzou, s použitím teorií diferenciálních rovnic a s metody approximaci řesění při modelování reálných fyzikálních procesů.

Harmonogram

Týden Přednáška
1. Rozměry, jednotky, základní veličiny, rozměrová nezávislost a závislost.
2. Rozměrová nezávislost a závislost: cvičení
3. Pí-teorém (odvození, použití).
4. Fyzikální podobnost
5. Sobě-podobnost
6. Dynamické systémy s jedním stupněm volnosti, body rovnováhy, bifurkace
7. Dynamické systémy s dvěma stupni volnosti, atraktory
8. Příklad dynamického systému: Van Der Polův oscilátor
9. Další příklady: Lotka-Voterra systém, brzděný pád
10. Aproximace řešení problemů v fyzice: metoda residua, Galerkinova metoda
11. Metoda konečných prvků (1)
12. Metoda konečných prvků (2)
13. Ukázky využití softwarového produktu

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Podmínky zápočtu

  Zpracování jednoduchého počítačového modelu s využitím rozměrové analýzy.

  Zkouška

  Písemná zkouška sestávající ze dvou částí: 1. Test znalosti probraného učiva. 2. Příklad na rozměrovou analýzu.

  Doporučená literatura

  Ke stažení

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička