Odborný seminář 2 - KME/OS2

Garant

Rozvrhové akce

  • Jan Vimmr Seminář UC 122, ZS Pátek 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Seminář si zapisují studenti oborů Dynamika konstrukcí a mechatronika, Modelování v biomedicíně a Výpočty a design. Cílem semináře je připravit studenty k samostatnému řešení projektů z uvedených oborů.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů dynamiky konstrukcí a mechatroniky, modelování v biomedicíně a výpočtů a designu. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problematiku výše uvedeného zaměření. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu