Odborný seminář 1 - KME/OS1

Garant

Rozvrhové akce

  • Seminář UC 122, LS Pátek 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Seminář si zapisují studenti oborů Dynamika konstrukcí a mechatronika, Aplikovan8 mechanika a Výpočty a design. Cílem semináře je připravit studenty k samostatnému řešení projektů z uvedených oborů.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů tuhého dynamiky konstrukcí a mechatroniky, modelování v biomedicíně a výpočtů a designu. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problematiku výše uvedeného zaměření. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu