Nebeská mechanika a základy astonomie - KME/MEA

Rozvrhové akce

  • Přednáška , LS Pondělí 3-5 (09:20-11:55)

Harmonogram

Týden Přednáška a cvičení
1. Souřadnice na kulové ploše. Přidružená kartézská soustava. Transformace souřadnic. Základy sférické trigonometrie.
2. Souřadnice na povrchu Země. Nejkratší spojnice dvou míst. Obzorníková deprese. Obzorníkové a rovníkové souřadnice na nebeské sféře. Transformační vztahy. Východy a západy hvězd.
3. Ekliptikální a galaktické souřadnice na nebeské sféře. Transformační vztahy. Čas hvězdný, sluneční. Transformační vztahy. Východy a západy Slunce. Kalendáře a epochy.
4. Refrakce světla. Rozklad pohybu. Aberace světla a její druhy. Vliv aberace na změnu souřadnic objektu.
5. Denní a roční paralaxa. Vliv paralaxy na změnu souřadnic objektů. Souřadnice topocentrické, geocentrické, heliocentrické. Měření vzdáleností.
6. Kruhový pohyb. Gravitační a tíhové zrychlení. Zemský elipsoid. Dopplerův jev. Vlastní pohyb hvězd. Věkovitý pohyb pólů.
7. Newtonův gravitační zákon. Těžiště a jeho pohyb. Problém jednoho a dvou těles. Práce síly. Elementární výpočet 1. a 2. kosmické rychlosti. Stacionární družice.
8. Rychlost a zrychlení křivočarého pohybu v polárních souřadnicích. Kuželosečky. Rovnice trajektorie při centrálním pohybu. Keplerovy zákony. Rozdělení drah podle naváděcí rychlosti.
9. Souvislost eliptického pohybu s kruhovým. Pravá a excentrická anomálie. Keplerova rovnice.
10. Parametry drah při centrálním pohybu. Efemeridy planet a jejich určení. Významné polohy planet.
11. Fáze měsíce a planet. Minimální fáze vnější planety. Siderická a synodická doba oběhu. Zatmění Měsíce a Slunce. Jasnost nebeských těles. Albedo
12. Astronomie sluneční soustavy. Planety a jejich družice. Planetky, komety a meteoroidy. Slunce.
13. Základy astrofyziky. Proměnné hvězdy. Hvězdokupy. Mlhoviny. Galaxie. Vývoj hvězd.

Zkouška

Kombinovaná

Ke stažení