Navrhování staveb - KME/NS

Garant

Cíle předmětu

Seznámit studenty s navrhováním staveb - typologií a její aplikací.

Harmonogram

 1. Základní rozměry,osové rozměry
 2. Stavební části
 3. Typologie bydlení-bytová výstavba
 4. Účelové stavby- podmínky imobilních a zdrav.postižených
 5. Doprava a parkování
 6. Sportovní stavby otevřené,halové,speciální,soubory
 7. Restaurace a hotely
 8. Průmyslové stavby výrobní,skladové,logistickéI
 9. Stavby pro volný čas rekreace,ubytování,lázeňství I
 10. Kulturní stavby:kluby
 11. Zdravotnické stavby malého rozsahu
 12. Variabilita
 13. Rekapitulace

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Podmínky zápočtu

  Vypracování a odevzdání semestrální práce podle typologií na odpovídající úrovni.

  Zkouška

  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace při řešení konkrétních úloh navrhování.

  Poznámky:

  Cíle předmětu

  Určeno studentům FAV bakalářského studijního programu B 39-18 Aplikované vědy a informatika.

  Navrhování staveb-typologie a její aplikace.
   

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička