Modelování stavebních konstrukcí - KME/MSK

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

  • Jan Vachulka Cvičení UC 409, LS Čtvrtek 6-7 (12:05-13:45)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV bakalářského studijního programu Stavitelství

Student
- se seznámí detailně s metodou konečných prvků, princip, se základními typy konečných prvků, se zásadami návrhu
- obeznámí se s prutovými, příhradovými a rámovými konstrukcemi, vlivem tuhosti styčníků na vnitřní síly
- obeznámí se s modelováním roštů, modelováním plošných konstrukcí-stěny, desky vnitřní síly, dimenzační vnitřní síly singularity pružného řešení, modelováním výztuh
- pochopí modelování interakce konstrukcí základů s podložím, měkké a tuhé podloží, typy podloží


Přehled látky

1. týden Úvod do výpočtu stavebních konstrukcí metodou konečných prvků, základní typy konečných prvků, zásady návrhu
2. týden Prutové konstrukce, příhradové konstrukce, rámové konstrukce, vliv tuhosti styčníků na vnitřní síly,hustota dělení
3. týden Stabilita prutových konstrukcí, prostorové ztužení, ztužující prvky, hustota dělení
4. týden Modelování roštů,vnitřní síly,
5. týden Modelování plošných konstrukcí-stěny, vnitřní síly,dimenzační vnitřní síly singularity pružného řešení
6.-7. týden Modelování plošných konstrukcí-desky, vnitřní síly,dimenzační vnitřní síly, okrajové jevy,singularity pružného řešení, modelování výztuh plošných konstrukcí
8. týden Modelování sloupových podpor, vyhodnocení vnitřních sil, dimenzační vnitřní síly
9.-10 týden Modelování interakce konstrukcí základů s podložím, měkké a tuhé podloží, typy podloží
11.-12 týden Úvod do nelineárních výpočtů metodou konečných prvků, typy nelinearit
13.-14 týden Úvod do dynamických výpočtů metodou konečných prvků, základní úlohy dynamiky

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura