Modelování přírodních procesů - KME/MPS

Garant

  • Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Účelem předmětu je obeznámit studenty s možností modelování rozmanitých systémů živé i
neživé přírody. Přitažlivou a motivující formou budou studentům předvedeny zajímavé a
důležité případy takovýchto modelů i s problémy a otevřenými otázkami.

Harmonogram

Týden Přednáška
1. Co je modelování, měřítka, jednotky, veličiny, základní veličiny, rozměr, rozměrová nezávislost a závislost.
2. Pí-teorém (odvození, použití).
3. Modelování fyzikálních systémů s ohledem na technické aplikace.
4. Modelování termodynamických systémů (výměna energie, disipace, disipativní struktury apod.).
5. Fraktály - základní ideje, matematický model fraktální křivky, fraktální povrchy v živých systémech – souvislost s metabolismem.
6. Modelování živých systémů – základy biomechaniky a biomatematiky.
7. Pojem a význam stability, stabilita a vznik struktur.
8. Základy synergetiky.
9-13. Příklady modelů přírodních systémů.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Zpracování studie o nějakém zajímavém modelu přírodního systému a její ústní prezentace.

Doporučená literatura