Modelování Matlabem - KME/MATL

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Obeznámit se z využitím výpočetní techniky pro řešení úloh technické praxe.
Porozumět algoritmizaci řešení úloh z technické praxe.
Pochopit využití matematických metod a jejich implementaci pro řešení úloh technické praxe.
Implementovat řešení úloh technické praxe ve výpočetním prostředí MATLAB.
Určit vhodné metody pro řešení úloh technické praxe.
Ohodnotit správnost a kvalitu výsledků výpočtů.

Harmonogram

MATLAB jako prostředí a programovací jazyk. Grafické zobrazování rovinných a prostorových křivek a ploch včetně animace. Grafické uživatelské rozhraní. Využití MATLABu jako prostředku k numerickému a symbolickému řešení problémů lineární algebry a matematické analýzy. Polynomy. Aproximace a interpolace funkcí. Řešení počátečních úloh popsaných obyčejnými diferenciálními rovnicemi. MATLAB jako prostředek statistického zpracování dat a optimalizace. Řešení problémů rovnováhy a pohybu hmotného bodu. 

 

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Zápočtová písemná práce.

Doporučená literatura

Ke stažení