Metoda konečných prvků - KME/MKP

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

 • Jiří Křen Přednáška UC 410, ZS Středa 3-4 (09:20-11:00)
 • Jiří Křen Cvičení UC 410, ZS Středa 5-5 (11:10-11:55)

Cíle předmětu

Uvést studenty do problematiky diskretizace mechanických soustav a kontinuí, metody konečných prvků a využití přibližných numerických metod pro řešení úloh technické praxe. Naučit studenty modelovat a řešit problémy technické praxe pomocí konečných prvků.

Harmonogram

 1. Úvod do problematiky MKP. Řešení problémů modelováním. Základní členění problémů mechaniky diskrétních a kontinuálních systémů.
 2. Přehled přibližných numerických metod technické praxe, jednoduché příklady.
 3. Základy matematické formulace problémů mechaniky kontinua.
 4. Základní řídící rovnice vybraných problému mechaniky kontinua, pohybové rovnice a podmínky rovnováhy.
 5. Diskretizace problémů, aproximační funkce, globální a lokální souřadnice, lokalizační matice.
 6. Jednodimensionální MKP modely diskrétních a spojitých mechanických soustav.
 7. Diskretizace a modelování nosníků konečnými prvky (pohybové rovnice).
 8. Lokální a globální souřadnice, transformační vztahy mezi pootočenými konečnými prvky.
 9. Základní typy konečných prvků, jejich popis a podmínky rovnováhy.
 10. Izoparametrické prvky, numerická integrace.
 11. Diskretizace jednoduchých konstrukcí MKP.
 12. Modelování jednoduchých úloh mechaniky kontinua (elastostatika).
 13. Modelování jednoduchých úloh termo a hydromechaniky.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura