Mechanika vyrovnávací - KME/MECHV

Rozvrhové akce

Harmonogram

  1. Teorie složení a vytváření soustav těles
  2. Analytické kinematické řešení mechanismů
  3. Grafické vyšetřování rychlostí mechanismů
  4. Analytické a grafické řešení rovnováhy soustav těles
  5. Prutové soustavy