Mechanika nenewtonských kapalin - KME/MNK

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

 • Jiří Křen Přednáška UC 410, LS Pondělí 7-8 (13:00-14:40)

Cíle předmětu

Uvést studenta do problematiky
- modelování newtonských kapalin
- modelování nelineárního kontinua
- modelování nenewtonských kapalin
- experimentálního měření newtonských a nenewtonských kapalin

Získané vědomosti student aplikuje při modelování proudění kapalin.

Harmonogram

 1. Proudění Newtonovy kapaliny.
 2. Nenewtonské kapaliny, základní charakteristiky, rozdělení.
 3. Maxwellův model nenewtonské kapaliny.
 4. Relativní deformační tenzory.
 5. Jednoduchá kapalina a konstitutivní vztahy.
 6. Funkce smykového a normálového napětí, izotropní funkce.
 7. Objektivní tenzory, rychlostní tvar konstitutivních vztahů.
 8. Viskometrické proudění jednoduché kapaliny.
 9. Couettovo proudění kapaliny.
 10. Modelování nenewtonských kapalin.
 11. Experimentální měření newtonských kapalin.
 12. Měření viskozity nenewtonských kapalin.
 13. Experimentální měření nenewtonských kapalin.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura