Inženýrské stavby - KME/INS

Garant

Rozvrhové akce

  • Přednáška UC 410, LS Úterý 2-3 (08:25-10:05)
  • Cvičení UC 410, LS Úterý 4-4 (10:15-11:00)

Cíle předmětu

Student se obeznámí:
- s inženýrskými stavbami zahrnujícími stavby dopravní, vodohospodářské a konstrukčně inženýrské
- s popisem konstrukčního řešení a použití těchto staveb

Přehled látky

1. týden Inženýrské objekty a konstrukce
úvod a rozdělení staveb, základy a konstrukce v pozemních stavbách

2. týden Zdravotnětechnické stavby 1
jímání a úpravny vod, čistírny, stoky, vodovody
hřibové stropy pro velká rozpětí a zatížení

3. týden Zdravotnětechnické stavby 2
specifika provádění, bílé vany, agresivita prostředí

4.týden Zásobníky, sila
zatížení, provádění, tažené konstrukce

5.týden Věže a stožáry, výškové stavby
Ocelové, betonové věže samonosné,výškové stavby, kotvené stožáry

6. týden Konstrukce na poddolovaných územích
specifika, příklady, statické systémy

7. týden Ocelové konstrukce 1
rozdělení, popis, použité materiály

8. týden Ocelové konstrukce 2
haly, technologické budovy, speciální konstrukce

9. týden Energetické stavby
elektrárny a související konstrukce

10. týden Sportovní stavby
nosná konstrukce,příklady, specifika

11. týden Zemní a podzemní stavby
štoly, tunely, šachty, pažení

12. týden Mosty
materiály, nosná konstrukce, základy, opěry, mostovka, příklady

13. týden Dřevěné konstrukce
výroba, příklady, realizace

14. týden Poruchy konstrukcí
příčiny, sanace, příklady, údržba

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura