Experimentální mechanika 1 - KME/EXM1

Garant

Přednášející

Rozvrhové akce

Ing. Jan Krystek, Ph.D. Přednáška UC 422 ZS Středa 9-10 (14:50-16:30)

Cíle předmětu

Uvést studenta do problematiky plánování, realizace, zpracování a vyhodnocení inženýrského experimentu. Ukázat úlohu a postavení experimentu v procesu řešení technických problémů.

Harmonogram

 1. Historie a současnost technického experimentu. Význam experimentu v době rozvinutých výpočtových metod.
 2. Typy experimentu dle různých hledisek. Etapy experimentu od návrhu po vyhodnocení.
 3. Tvorba netechnických objektů, experiment jako prostředek řízení, jako zdroj údajů pro databáze.
 4. Využití experimentu v mechanice.
 5. Základní pojmy v experimentální oblasti.
 6. Experimentální řetězce, struktura měřicích, zatěžovacích a budicích řetězců. Vyhodnocovací řetězec.
 7. Plánování, realizace a vyhodnocení experimentálního měření.
 8. Chyby v procesu měření a zpracování výsledků.
 9. Nejistoty měření, standardní nejistoty, výpočet nejistot.
 10. Měření na reálném díle, modelová měření. Základní informace z modelové podobnosti.
 11. Měření velmi malých deformací a posuvů. Měření rychlostí a zrychlení.
 12. Přístrojové vybavení pracoviště. Ukázky měření.
 13. Exkurze - bude zařazena kdykoli během semestru v závislosti na možnostech experimentálních pracovišť

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

 • navrhnout vhodný experimetnální řetězec
 • zvolit patřičnou měřící metodu

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička