Energetické a ekologické stavby - KME/EES

Garant

Přednášející

 • Luděk Vochoc

Cvičící

 • Luděk Vochoc

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student :
- si prohloubí získané stavební a tepelně technické znalosti pro komplexní návrh nízko-energetických objektů v rámci opatření Evropské unie k roku 2020.
- obeznámí se s energetickým hodnocením objektů
- a seznámí se s podmínkami pro návrh objektů s úsporou tepla a energií do budoucna.

Harmonogram

 1. Soudobé a výhledové požadavky na stavby z hlediska úspory energií
 2. Umístění a koncepce objektů s úsporou tepla
 3. Tepelné zdroje a netradiční zdroje energie, inženýrské sítě a vnitřní instalace
 4. Výpočty tepelně technických veličin, teplotně vlhkostní podmínky
 5. Výpočet potřeby tepla ? prostup a větrání
 6. Výpočet potřeby tepla ? výpočtové postupy
 7. Řešení tepelných mostů a nosných konstrukcí objektů
 8. Hodnocení objektů a zajištění jejich energetických potřeb
 9. Výpočty a požadavky předpisů, energetický štítek objektu
 10. Navrhování konstrukcí a vybavení nízko-energetických objektů
 11. Detailní řešení izolačních opatření na objektu
 12. Zvýšení izolační schopnosti stávajících objektů
 13. Příklady řešených objektů

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura