Dynamická syntéza a optimalizace - KME/DSO

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s metodami vytváření kondenzovaných matematických modelů kmitavých soustav.
- se spektrálním laděním a analýzou citlivosti
- s formulací optimalizačních úloh v dynamice strojů
- s matematickými podmínkami optimality
- s numerickými metodami nepodmíněné i podmíněné optimalizace

Harmonogram

Týden Přednáška/Cvičení
1. Zopakování podmínek nepodmíněné matematické optimalizace.
2. Podmíněná optimalizace. Kuhnovy Tuckerovy podmínky. Lagrangeovy multiplikátory.
3. Numerické metody jednorozměrné minimalizace.
4. Numerické metody nultého řádu pro vícerozměrnou minimalizaci.
5. Numerické metody prvního řádu pro vícerozměrnou minimalizaci. Newtonova metoda.
6. Zohlednění omezujících podmínek. Metoda pokut. Metoda projekce gradientu.
7. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Pseudoinverzní matice.
8. Ladění parametrů mechanických soustav. Metoda lineární aproximace.
9. Aplikace na torzní soustavy.
10. Cílové funkce a omezení při optimalizaci kmitavých mechanických soustav.
11. Spektrum odezvy a jeho výpočet. Potlačení přechodové odezvy.
12. Matematická a fyzikální kondenzace. Modální redukce. Guyanova redukce.
13. Redukce soustav složených z podsoustav. Využití vedlejších tvarů.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Zpracování semestrální práce

Zkouška

100% ústní zkouška

Doporučená literatura

Ke stažení