Dřevěné konstrukce II - KME/DR2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student
- se obeznámí s celkovým i detailním řešením vybraných konstrukcí
- osvojí si komplexní návrh nosných dřevěných konstrukcí na konkrétním zadání dřevěného objektu a jeho začlenění do celé stavby

Přehled látky

1. týden dřevo jako materiál pro soudobé konstrukce, dřevěné prvky ve stavbě
2. týden tradiční krovy pro atypické objekty
3. týden opravy dřevěných stropů a krovů
4. týden atypické soustavy zastřešení v kombinaci se dřevem
5. týden progresivní stropní konstrukce, schodiště
6. týden dřevěné vazníky a haly
7. týden dřevěné oblouky a systémy zastřešení pro velké rozpony
8. týden detaily spojů, uložení a spojení konstrukce se stavbou
9. týden dřevěný skelet a celodřevěné stavby
10. týden požární hodnocení objektu
11. týden navrhování dřevěných objektů
12. týden rekonstrukce a ochrana dřevěných staveb
13. týden energeticky úsporné dřevěné objekty

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura