Dřevěné konstrukce 1 - KME/DR1

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

  • Luděk Vejvara Přednáška UC 410, LS Čtvrtek 5-6 (11:10-12:50)
  • Pavel Hejduk Cvičení UC 422, LS Čtvrtek 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Předmět zahrnuje návrh nosných dřevěných konstrukcí staveb a jejich užití v pozemních stavbách.


Přehled látky

1. týden Proces navrhování konstrukcí, návrhová životnost, návrhová situace, zásady navrhování s přihlédnutím ke spolehlivosti, odolnost konstrukce, mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti, materiály dřevěných konstrukcí, třídy vlhkosti
2. týden Navrhování dřevěných prvků podle ČSN EN 1995. Mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti
3. týden Základní způsoby namáhání. Tah, tlak, stabilita ideálního prutu, lokální stabilita, vzpěrná délka pro rovinné vybočení, vzpěrná délka při zkroucení, vzpěrné délky jednotlivých prutů, prutových soustav a rámů. Teorie 2. řádu, vzpěrná pevnost, únosnost tlačeného prutu, členěné pruty
4. týden Ohyb, únosnost při ohybu, ohyb ve dvou rovinách, stabilita při ohybu
5. týden Kombinace namáhání, tah a ohyb, tlak a ohyb, ohyb a kroucení
6. týden Spoje lepené, hřebíkové spoje, sponkové spoje, svorníkové spoje, kolíkové spoje, vrutové spoje, tesařské spoje, hmoždíkové spoje.
7. týden Mezní stavy použitelnosti, deformace, prokluz spoje, mezní průhyby, kmitání konstrukcí.
8. týden Rovinné dřevěné konstrukce, nosníky, plostěnné nosníky, příhradové nosníky, detaily konstrukcí, stojky, vaznice
9. týden Prostorová tuhost dřevěných konstrukcí a její zajištění, dřevěné konstrukce zastřešení
10.týden Dřevěné konstrukce budov
11.týden Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požár, zásady návrhu, základní návrhové postupy
12.týden Metody posuzování požární odolnosti konstrukcí
13.týden Ochrana dřevěných konstrukcí před znehodnocením, konstrukční ochrana dřevě, dřevokazné houby, dřevokazný hmyz, ochranné prostředky

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura