Diferenciání rovnice v biologii I - KMA/DRB1

Garant

  • Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.

Přednášející

  • Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s užitím diferenciálních rovnic (převážně obyčejných) v matematických modelech v biologii a ekologii.

Přehled látky

Populační modely založené na obyčejných diferenciálních rovnicích, rovnovážné stavy, jejich stabilita a interpretace. Závislost stacionárních stavů a jejich stability na parametrech. Vznik periodických cyklů, užití Hopfovy bifurkační věty a Poincare-Bendixonovy věty.
Modely chemických resp. biochemických reakcí, modely šíření infekčních chorob a jejich kvalitativní analýza.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Schopnost kombinovat studium kvalitativních vlastností diferenciálních rovnic (zejména obyčejných) s biologickou a ekologickou problematikou.

    Doporučená literatura

    Více informací o předmětu (portál ZČU)