Biomechanika - KME/BMECH

Garant

Přednášející

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Uvést studenty do problematiky
- základů biomechaniky člověka
- kinematiky a dynamiky hmotného bodu a tělesa
- analýzy silového zatížení tkání a orgánů
- modelování tkání

Přehled látky

1. Definice předmětu biomechaniky a ukázky praktických aplikací.
2. Základy kinematiky - přímočarý a křivočarý pohyb hmotného bodu v rovině.
3. Newtonovy pohybové zákony, síla a moment síly.
4. Svalová tkáň stavba, základní vlastnosti a mechanické chování.
5. Svalová tkáň kontrakce svalu, svaly nezpeřené vs. zpeřené.
6. Deformace a napětí materiálu, ukázka napěťové analýzy v rámci biomechaniky tkání.
7. Základní modely materiálů, viskoelastické materiály relaxace, creep.
8. Obecné mechanické vlastnosti tkání, vliv mechanického namáhání na stavbu tkáně.
9. Vazy stavba, mechanické vlastnosti a funkce, kolagenní a elastinová vlákna.
10. Šlachy stavba, mechanické vlastnosti a funkce, přenos sil.
11. Chrupavky stavba, mechanické vlastnosti a funkce, tření a lubrikace, synoviální kapalina.
12. Kosti stavba, mechanické vlastnosti a funkce, osteon.
13. Srovnání mechanických vlastností vybraných tkání, vliv stárnutí, rychlosti zatěžování, imobilizace, remobilizace a přetěžování na mechanické vlastnosti tkání.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura