Základy anotomie a fyziologie - KME/ZAF

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. Přednáška UC 122 ZS Čtvrtek 9-11 (14:50-17:25)
Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. Cvičení UC 122 ZS Čtvrtek 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Student se seznámí s
- základními orgány a systémy lidského těla z pohledu anatomie
- základními funkcemi těchto orgánů a systémů z pohledu fyziologie

Harmonogram

Týden Přednáška a cvičení
24. 9.
Úvod do studia. Dějiny anatomie a fyziologie. Přínos znalostí anatomie a fyziologie pro studenty technického zaměření. – Buňka, tkáň, orgán, soustava orgánů
29. 9. Kost a její skladba. Kosterní soustava.
6. 10. Spojení kostí. Svalová soustava.
13.10. Krevní a imunitní systém.
20.10. Oběhová soustava.
27.10. Dýchací soustava.
3.11.  (výjimečně od 16:00 hod.)  Trávicí soustava. Výživa organismu. Tělesná teplota.
10.11. Močová soustava. Pohlavní soustava.
24.11.
Exkurze do Anatomického ústavu Lékařské fakulty a na vybraná pracoviště Fakultní  nemocnice
Mechanika hladkého svalstva (kůĹže, tlusté střevo, močovody, močový měchýř).
1.12. Nervová soustava.
8.12. Endokrinní soustava.
15.12. Soustava smyslových orgánů. Kožní systém.
22.12. Opakovací souhrnná přednáška z anatomie a fyziologie člověkaZáklady homogenizace složených materiálů, mechanika mikropolárního kontinua.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Poznámky:

   

  od 29.9. – I. interní klinika FN Lochotín, 2.p.)
  Úterky, přednášky 15,00 – 17,35 hod., cvičení 17,45-19,25   

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička