Rekonstrukce a diagnostika staveb - KME/RS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Přednáška UC 410 LS Středa 10-12 (15:45-18:20)
Ing. Renata Böhmová Cvičení UC 410 LS Středa 8-9 (13:55-15:35)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky stavebně technického průzkumu a následně je seznámit postupem při návrhu a provádění rekonstrukce stávajícího, staticky narušeného objektu.

Harmonogram

 1. Obsah a rozsah stavebně technického průzkumu, diagnostika staveb
 2. Specifikace pojmů - vada, porucha, předpisy pro hodnocení a úpravy budov
 3. Základy - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 4. Základy - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 5. Svislé konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 6. Svislé konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 7. Vodorovné konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 8. Vodorovné konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 9. Střešní konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 10. Střešní konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 11. Schodiště - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 12. Vady a poruchy panel. objektů , možnosti úpravy těchto objektů
 13. Závěrečné shrnutí rekonstrukcí pozemních staveb a jejich použití na objektech 

 

 

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

 • řešit dispoziční uspořádání stavebního objektu
 • stanovit příčiny vzniku poruchy u stavebního objektu
 • volit odpovídající obsah a rozsah stavebního zásahu do objektu při jeho rekonstrukci
 • vybrat vhodné materiály pro stavební úpravy
 • navrhnout úpravy objektu v souladu s platnými obecně technickými předpisy, hygienickými a požárními předpisy, předpisy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a s požadovanými energetickými požadavky

Podmínky zápočtu

Zpracování semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost probírané látky a schopnost aplikovat látku na řešení konkrétní úlohy.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička