Rekonstrukce a diagnostika staveb - KME/RS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky stavebně technického průzkumu a následně je seznámit postupem při návrhu a provádění rekonstrukce stávajícího, staticky narušeného objektu.

Harmonogram

 1. Obsah a rozsah stavebně technického průzkumu, diagnostika staveb
 2. Specifikace pojmů - vada, porucha, předpisy pro hodnocení a úpravy budov
 3. Základy - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 4. Základy - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 5. Svislé konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 6. Svislé konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 7. Vodorovné konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 8. Vodorovné konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 9. Střešní konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 10. Střešní konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 11. Schodiště - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
 12. Vady a poruchy panel. objektů , možnosti úpravy těchto objektů
 13. Závěrečné shrnutí rekonstrukcí pozemních staveb a jejich použití na objektech 

 

 

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Zpracování semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost probírané látky a schopnost aplikovat látku na řešení konkrétní úlohy.

Doporučená literatura