Projekt 5 - ak. rok 2012/2013 - KME/PRJ5

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednodušší, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Složitost řešeného problému se předpokládá vyšší než v projektech PRJ2 až PRJ4. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednodušší, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Složitost řešeného problému se předpokládá vyšší než v projektech PRJ2 až PRJ4. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Vypracování zprávy o řešení projektu s uvedením získaných výsledků.

Poznámky:

Cíle předmětu

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednodušší, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Složitost řešeného problému se předpokládá vyšší než v projektech 2 - 4. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.
 

 

Doporučená literatura