AVL LIST GMBH

AVL Logo

Department of Mechanics is a partner of AVL List GmbH company in the framework of its University Partnership Program. The students and academicians of the Department of Mechanics are able to use the complex software called AVL EXCITE, which is the suitable tool for the computational modelling and dynamical analysis of road vehicle powertrains including combustion engines. The AVL EXCITE software is aimed mainly at the analysis of rotating components with hydrodynamic bearings. It contains complex EHD module and allows to use reduced models of flexible bodies.

 

 

Katedra mechaniky je partnerem společnosti AVL List GmbH v rámci jejího Parterského programu pro univerzity. Studenti a pracovníci katedry mechaniky mají možnost využívat komplexní software AVL EXCITE, který je určen pro počítačové modelování a dynamickou analýzu pohonů silničních vozidel včetně spalovacích motorů. Software AVL EXCITE je zaměřen zejména na analýzu rotujících komponent uložených v hydrodynamických ložiscích, obsahuje komplexní EHD modul a umožňuje pracovat s redukovanými modely poddajných těles.