Struktura katedry

Vedení katedry

Vedoucí katedry

Zástupce vedoucího katedry

Vedoucí oddělení

Tajemník katedry

Sekretariát

Oddělení mechaniky

Oddělení pružnosti a pevnosti

Oddělení mechaniky mikrostruktur

Oddělení stavitelství