AVL List GmbH

AVL Logo

Katedra mechaniky je partnerem společnosti AVL List GmbH v rámci jejího Partnerského programu pro univerzity. Studenti a pracovníci katedry mechaniky mají možnost využívat komplexní software AVL EXCITE, který je určen pro počítačové modelování a dynamickou analýzu pohonů silničních vozidel včetně spalovacích motorů. Software AVL EXCITE je zaměřen zejména na analýzu rotujících komponent uložených v hydrodynamických ložiscích, obsahuje komplexní EHD modul a umožňuje pracovat s redukovanými modely poddajných těles.