Akce katedry

V tomto roce pořádá katedra mechaniky následující významné akce:

MechCamp 2019 LSMK2 2019
DAS 2019 CM 2019

Katedra mechaniky od roku 2007 vydává mezinárodní časopis Applied and Computational Mechanics, který je od roku 2016 indexovaný v databázi Scopus.

ACM

Patička