Akce katedry

V tomto roce pořádá katedra mechaniky následující významné akce:

CM 2022 MechCamp 2022

Katedra mechaniky od roku 2007 vydává mezinárodní časopis Applied and Computational Mechanics, který je od roku 2016 indexovaný v databázi Scopus.

ACM