Kontakty

Korespondenční adresa:
Katedra mechaniky
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
301 00  Plzeň

Sekretariát:
Telefon: +420 377 632 301
E-mail: 

Kde nás najdete:
Budova NTIS, FAV
Technická 2967/8
301 00 Plzeň

 

 

Kontaktní osoby

Vedoucí katedry: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
Zástupce vedoucího pro vědu a výzkum: Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D.
Zástupce vedoucího pro pedagogiku: Ing. Martin Zajíček, Ph.D.
Oddělení mechaniky: prof. Dr. Ing. Jan Dupal
Oddělení pružnosti a pevnosti: Ing. Martin Zajíček, Ph.D.
Oddělení stavitelství: doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.
Oddělení mechaniky mikrostruktur: prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
Tajemník katedry: Mgr. Alena Vlčková
Sekretariát: Jana Nocarová