Zápis ze zasedání OR doktorských studijních programů Aplikované vědy a informatika a Aplikovaná mechanika

V příloze naleznete zápis ze zasedání oborové rady doktorského studijního programu Aplikované vědy a informatika a v oboru aplikovaná mechanika ze dne 25.9.2017

Přílohy: