Human Body Modeling: A New Technology still in its Infancy

Zveme Vás na přednášku prof. Jesse Ruana, Ph.D., která se uskuteční v pondělí 23. 4. 2018 od 13 hodin v UV115 (Univerzitní 22).

Pozvánku naleznete v příloze.

Přílohy: