Úvod

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní

a

Česká společnost pro mechaniku

pořádají konferenci


mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí

 
 

která se koná ve dnech 22. a 23. března 2018 v hotelu Roztoky v Roztokách u Křivoklátu.