Program

Čtvrtek 22.3. 2018

10:00 - 12:30 Registrace
12:30 - 13:50 Oběd
13:50 - 14:00 Zahájení konference - Laš V. - ZČU v Plzni
14:00 - 14:20 Kulíšek V., Růžička M., Vrba P., Smolík J., Pošvář Z. - ČVUT v Praze
Porovnání mechanických vlastností modelových nosných vzorků pro obráběcí stroje
14:20 - 14:40 Zavřelová T., Mareš T., Malá A., Kulíšek V. - ČVUT v Praze
Comparison of calculation methods of composite beams deformation with the experiment
14:40 - 15:00 Ryvolová M. - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Fiber reinforcement of composite materials and their production technology
15:00 - 15:20 Martonka R., Ryvolová M. - Technická univerzita v Liberci
Material characteristics the composite substitute of the car seat frame
15:20 - 15:40 Kuklík M., Purš H., Rulc V. - Advanced Engineering s.r.o.
700g kompozitní rám jízdního kola
   
15:14 - 16:00 Coffee break
   
16:00 - 16:20 Pihera J. - ZČU v Plzni
Kompozity v elektrotechnice
16:20 - 16:40 Novotná J., Tunáková V., Pechočiaková M. - Technická univerzita v Liberci
Vliv uhlíkových plniv na elektrické vlastnosti epoxidových kompozitů
16:40 - 17:00  Marvalová B., Lampa J., Petríková I. - Technická univerzita v Liberci
Mechanické vlastnosti kompozitů s geopolymerní matricí vyztužených bazaltovou tkaninou
17:00 - 17:20 Hájková P., Čmelílk J., Krystek J. - Unipetrol výzkumně vzdělávací  centrum, a.s.
Mechanical properties of basalt or carbon woven fabric reinforced geopolymer composites
17:20 - 17:40 Bek L., Kottner R., Laš V. - ZČU v Plzni
Experimentální vyšetření svěrné síly trhacího nýtu
   
19:00  Večeře

 

Pátek 23.3. 2018

7:30 - 9:00 Snídaně
9:00 - 9:20 Šejnoha M., Sýkora J., Kucíková L., Pavlík Z., Pokorný J. - ČVUT v Praze
Effective moisture properties of wood – measurements and numerical predictions
9:20 - 9:40 Padovec Z., Kropík B. - ČVUT v Praze
Určení smykové pevnosti plochých lepených spojů pro dané materiálové kombinace
9:40 - 10:00 Doubrava R., Kadlec M. Hron R. - VZLÚ a.s.
Honeycomb sandwich material modelling for impact analysis of a complex composite structure
10:00 - 10:20

Nosek T. - MECAS ESI s.r.o.
Simulace nárazu navíjené kompozitní trubky pomocí víceúrovňového modelování

   
10:20 - 11:00 Coffe break
   
11:00 - 11:20 Kroupa T., Vaňková T., Pavlica R. - ZČU v Plzni
Analýza použitelnosti kompozitní lávky pro pěší a cyklisty s širší pochozí plochou a sníženým zábradlím
11:20 - 11:40 Poul R., Uher O. - Compo Tech PLUS, spol. s r.o.
Návrh a vývoj kompozitních nosníků ve strojírenských aplikacích
11:40 - 12:00 Zakončení - Laš V. (ZČU v Plzni)
   
12:30 - 14:00 Oběd