Kontakty

Sekretariát konference

Jan Krystek

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky
Univerzitní 8
301 00 Plzeň

e-mail:
tel.: +420 377632341
fax: +420 377632302

Ubytování

Hotel Roztoky
Roztoky u Křivoklátu 14
270 23 Křivoklát
tel.: +420 313 558 931
www.hotelroztoky.cz