Informace

Garanti konference

 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc.

Organizační výbor

 • Ing. Jan Krystek, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
 • Jana Nocarová

Programový výbor

 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
 • prof. Ing. Michal Šejnoha, DSc.
 • doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
 • Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D.
 • Ing. Robert Zemčík, Ph.D.

Tématické okruhy

 • mikro a makromechanika kompozitů
 • mechanika poškození kompozitů
 • mechanika kompozitních konstrukcí
 • mezní stavy kompozitů
 • únava kompozitů
 • kompozity v biomechanice
 • experimentální mechanika kompozitů
 • inteligentní kompozitové konstrukce

Registrace

Registraci proveďte pomocí registračního formuláře. V případě, že chcete mít na konferenci příspěvek vyplňte ve formuláři i krátkou anotaci (max. 200 slov).

Prezentace

Přednášky budou prezentovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce bez tlumočení. Délka prezentací bude 15 minut (+ 5 minut diskuze)

Sborník

Příspěvky (2, 4 , 6 nebo 8 stran) budou otištěny ve sborníku konference. Šablona pro vypracování příspěvku je ke stažení zde. Zdrojové soubory ve formátu Wordu posílejte na e-mail: krystek@kme.zcu.cz
 

Časopis

Autoři mohou dále zaslat rozšířené články k publikaci v časopise Applied and Computational Mechanics Časopis je recenzovaný a je v databázi Scopus. Více informací naleznete po kliknutí na výše uvedený odkaz.

Sekretariát konference

Jan Krystek
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky
Univerzitní 8
301 00 Plzeň

e-mail: krystek@kme.zcu.cz
tel.: +420 377632341
fax: +420 377632302

Důležitá data

 • 2. února 2018
  mezní termín pro registraci příspěvků
 • 9. února 2018
  oznámení vybraných příspěvků
 • 2. března 2018
  zaslání příspěvků do sborníku, registrace účasti a úhrada vložného
 • 22. a 23. března 2018
  konání konference
 • 31. května 2018
  termín zaslání příspěvků k recenzi do časopisu ACM

Účastnický poplatek

 • Standardní vložné       1900,- Kč
 • Studentské vložné      1500,- Kč

Poplatek nezahrnuje ubytování. Pro potřeby konference bude zajišten dostatečný počet pokojů přímo v místě konání. Zájemci nechť laskavě přímo kontaktují provozovatele.

Místo konání

Hotel a restaurační pivovar Roztoky se nachází 1,5 km od hradu Křivoklát, v obci Roztoky u Křivoklátu, uprostřed chráněné krajinné oblasti „Křivoklátsko“ v okrese Rakovník.

Hotel Roztoky
Roztoky u Křivoklátu 14
270 23 Křivoklát
tel.: +420 313 558 931
www.hotelroztoky.cz

Informace ke stažení