Úvod


Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní

a

Česká společnost pro mechaniku

pořádají konferenci


mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí
 
 

která se koná ve dnech 25. a 26. března 2014 v hotelu Na Ostrově v Berouně.