Program

25. března 2014

10:00 – 12:00

Registrace  

12:00 – 13:20

Oběd

13:20 – 13:30

Zahájení

13:30 – 14:00

O. Uher – CompoTech s.r.o., Sušice

Aplikace kompozitních materiálů nejen ve výrobních strojích

14:00 – 14:20

C. Novotný, K. Doubrava – ČVUT Praha, Fakulta strojní

Analýza namáhání upevňovacích prvků v sendvičových konstrukcích

14:20 – 14:40

P. Průcha, S. Rwawiire jr. – LA composite s.r.o., Praha

Strukturální analýza prvků leteckých konstrukcí s použitím MKP

14:40 – 15:00

Přestávka

15:00 – 15:30

M. Růžička – ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Tuhost a tlumení kompozitních konstrukcí

15:30 – 15:50

P. Horník, A. Potěšil – LENAM, Liberec

Split disk ring tension test

15:50 – 16:10

M. Žmindák, V. Kompiš, Z. Murčínková – Žilinská univerzita v Žilině, Strojnícka fakulta

Touchening mechanisms and homogenization of fiber reinforced composites

16:10 – 16:30

Přestávka

16:30 – 17:00

T. Kroupa - ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Numerické modely rázu na sendvičový nosník

17:00 – 17:20

M. Šejnoha, J. Vorel, E. Grippon, S. Urbanová, M. Maršálková – ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Multiscale modeling of textile reinforced ceramic composites

17:20 – 17:40

M. Černý, M. Halasová, J. Schwaigstillová, Z. Chlup, Z. Sucharda a kol. – AVČR, Praha

Částečně pyrolyzované kompozity s polysiloxanovými matricovými prekurzory vyztužené tkaninou z čedičových vláken

19:00 – ...

Večeře – společenský večer

 

26. března 2014

9:00 – 9:20

J. Had, M. Růžička – ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Analýza porušování hybridní 3D kompozitní struktury

9:20 – 9:40

D. Doubrava, M. Guth, V. Kraus – Škoda Transportation, Plzeň

Pevnostní zkouška kompozitové skříně vozu metra

9:40 – 10:00

J. Vlach, R. Zbončák – VÚTS, a.s, Liberec

Odhady a měření mechanických vlastností voštinových panelů

10:00 – 10:20

J. Žák, R. Zbončák – VÚTS, a.s, Liberec

Ohyb křivých laminátových prutů

10:20 – 10:40

Přestávka

10:40 – 11:00

R. Kottner, T. Kroupa, V. Laš – ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Návrh kompozitní lávky

11:00 – 11:20

Z. Padovec, M. Růžička, P. Růžička, M. Král, R. Sedláček – ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Návrh, optimalizace a numerická analýza ztráty stability kompozitní desky vyztužené podélníky

11:20 – 11:40

M. Novotná, M. Syrovátková – TU Liberec

Měření rázové houževnatosti kompozitu s uhlíkovými vlákny a polyuretanovou matricí

11:40 – 12:00

J. Podzimek – VZLÚ, Praha

Porovnání metod pro stanovení podílu výztuže v kompozitu

12:00 – 12:20

Zakončení

12:20 – 13:20

Oběd